zofim.org.il
  
 


 
אתר צופים 2015
חץ  דפי מידע דף הבית » אתר צופים 2015 » ייעוד תנועת הצופים

ייעוד תנועת הצופים פורסם בתאריך 14/11/2010

סמל תנועת הצופים"תנועת הצופים העבריים בישראל" היא תנועת נוער ציונית וממלכתית, שייעודה הוא להקים ולפתח, מסגרות חינוכיות-ערכיות. התנועה מעודדת ילדים ובני נוער ברחבי הארץ במגוון פעילויות חברתיות חווייתיות המהוות עבורם מקור לפיתוח אישי, לבילוי ולהנאה.

התנועה מנוהלת באופן מקצועי באמצעות מערכת משולבת של מתנדבים ואנשי מקצוע, בעלי מחויבות לתפיסת העולם הצופית ולערכי הצופיות.
 
העשייה החינוכית בתנועת הצופים מושתתת על ערכי חברות ורעות, על נתינה ומעורבות חברתית, ועל טיפוח חיים קבוצתיים דמוקרטיים, תוך דגש על יוזמה אישית, מנהיגות ומצוינות, הכרת הטבע, אהבת הארץ ושמירה על איכות הסביבה.
 
התנועה מעודדת את חניכיה לעצב זהות יהודית-ישראלית משמעותית, המשלבת בין המורשת הרבגונית של העם היהודי על מגזריו השונים, לבין התרבות וההוויה הישראלית המתגבשת במדינת ישראל.
 
תנועת הצופים מעודדת את בוגריה לקחת חלק בפעילות תורמת לקהילה במסגרת התנדבות לשנת שירות-לפני הגיוס לצבא, שירות ביחידות ובתפקידים המביאים לידי מיצוי מרבי את כישרונותיהם ויכולתם לתרום לצה"ל ולפעול, אחרי השחרור מהצבא, באורח מאורגן, כגורם מרכזי ומשמעותי בעיצוב דמותה האיכותית של החברה בישראל.
 
התנועה היא חלק מתנועת הצופים העולמית והיא פועלת עם הסתדרויות הצופים האחרות במסגרת "התאחדות הצופים והצופות בישראל".

ערכי הליבה:

ארבעה ערכי יסוד מובילים את תנועת הצופים בפעילותה:

מעורבות חברתית - נכונות הפרט והקבוצה לפעול מתוך תחושה של אחריות ליצירת חברה טובה יותר. על ידי אזרחות פעילה ו/או התנדבות לטובת החברה והקהילה.
 
רב תרבותיות – מתן חשיבות לייחודיותן של תרבויות שונות, במיוחד בישראל כמדינה קולטת עלייה והטרוגנית באוכלוסייתה.
 
דמוקרטיה - חינוך חברי התנועה לשותפות בקביעת המדיניות ללא תלות במוצא, מין, גזע, דת.

זהות יהודית - העמקת הקשר עם אורח החיים והיכרות עם המושגים הבסיסיים בדת היהודית, ביניהם: מעגל החיים, סמלים, ארון הספרים היהודי, ערכים, חגים ומועדים.