ברכות לשלוחת שני"ר!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 1/9/2016