מזל טוב לשבט נס הרים!
פורסם על ידי תנועת הצופים ביום 16/8/2015