תבליט  כל הפרטים על "צופים 2015" התוכנית האסטרטגית החדשה של תנועת הצופים - בקרוב באתר!
פורסם על ידי "צופים ברשת" ביום 16/11/2010