zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ איך ללמוד למבחנים    (51 KB)
כתבת מגזין של אתר האינטרנט התנועתי בהצעות באשר לדרך שב הצריך ללמוד ולהצליח במבחנים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים למועצת תנועה    (64 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ 1 פתיחת שנה 2010     (180 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ 2 פתיחת שנה 2010    (1 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ MICC    (479 KB)
פולין, גרמניה וישראל - בית ספר לזכויות אדם וחוק בינלאומי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אוכל לחנוכה דרום    (364 KB)
רעיונות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ איור כניסה    (14 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים לסמינר שנת שרות    (56 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ארוח בשבטי הצופים - 01.08.06    (59 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ באנר    (127 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ באנר 90 שנה    (28 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ בסיס לתבנית    (858 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ ברושור המחלקה לנוער בסכון    (258 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ גרעין קק"ל    (212 KB)
כתבה מעיתון במחנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דגל ישראל    (9 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דגל ישראל 2    (37 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דו"ח פעילות שבועי    (290 KB)
להלן דו"ח הפעילות לשבוע - 31/6

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דוגמא למבחן פסיכוטכני    (234 KB)
לקראת הגיוס לצה"ל, מוגש לכם לקראת צו ראשון - דוגמא של מבחן פיסכוטכני

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דירוג אתרים לשנת 2010    (104 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף מידע קורסים תנועתיים    (57 KB)
קורסים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דף פתיחת שנה 2012    (2 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דרוג אפריל 2009    (58 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דרוג אתרים לחודש מאי יוני 2009    (48 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דרוג שנתי 2008-2009    (43 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הודעה רבין    (24 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנה ליום היערכות לקורסים התנועתיים 2007    (111 KB)
הזמנה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנה ליום עובדים תנועתי    (793 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנה לכנס צופות    (40 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנה לעצרת רבין    (114 KB)
123

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנה לתחרות חתירה    (495 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הזמנה לתחרות חתירה    (482 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הכי אין - הנהגת ת"א    (131 KB)
קובץ

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הנחיית בטיחות    (64 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הסבר לטיפ רביעי - עיצוב תמונות    (351 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הסטיקר הרשמי של צופים ברשת !    (27 KB)
הסטיקר הרשמי של האתר התנועתי לקיץ 2005 !

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הצעה נוספת לתבנית    (107 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הרשאה לשותפים בצופים    (109 KB)
דף הסבר על אופן קבלת הרשאה לפרוייקט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ השבט הקהילתי    (6,835 KB)
חוברת הסבר המפרטת את השלבים והדרכים להתווית השבט לפי מודל השבט הקהילתי בתנועת הצופים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוברת משחקים    (640 KB)
מצורפת חוברת עם רשימה ענקית של משחקים בתחומים שונים - לשימושכם.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חותמי ש"ש בחיפה 2008    (144 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס הרשמה לקורס מערי"ם בחווה    (135 KB)
טופס הרשמה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס חוות דעת מרכז לקורס צמיד    (35 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טיולי תנועות הנוער בסוכות    (42 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יום מרכזים    (54 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יום מרכזים 2    (36 KB)
גג

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יום מרכזים ארצי    (207 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יום עובדים    (119 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יער הזורע    (29 KB)
מפת הגעה ליער הזורע

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יער חרובית    (37 KB)
מפת דרכי הגעה ליער חרובית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יער עופר    (41 KB)
מפת הגעה ליער עופר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ יער ציפורי    (32 KB)
מפת דרכי הגעה ליער ציפורי

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ כתבה בעיתון על עלייה מארה"ב בחסות הצופים    (2,480 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לו"ז תנועתי 2009-10    (136 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוגו 90 אקרובט    (366 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוגו 90 תמונה    (442 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוגו שישים לישראל    (25 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוח בגרויות קיץ תשס"ט    (94 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוח חופשות ומועדים - תש"ע    (35 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לילה לבן במוזיאון ישראל    (328 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מודעה    (55 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מועצת תנועה 2    (65 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מלגות מרכזים    (63 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מסמך ראשוני להיגוי    (56 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מפת הגעה ליער עזריקם    (36 KB)
פרוט דרכי הגעה ליער עזריקם

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מצגת הסבר לשימוש בפייסבוק    (8,848 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סוחרי הדרום    (93 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סיכום משובים    (344 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמל הצופים שחור לבן    (7 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עדכון יומי - צוק איתן - פעילויות - 23.7    (792 KB)
עדכון יומי - צוק איתן - פעילויות - 23.7

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ עזריאלי מהגג    (177 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ על האיילון - פרסום לכנס    (2,290 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פוסטר צמי"ד    (126 KB)
פוסטר צמי"ד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 איילון    (43 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 דרג    (302 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 דרום שכבה ז    (123 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 דרום שכבה ח    (127 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 דרום שכבה ט    (471 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 חיפה    (58 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 ירושלים    (468 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 שרון דרום    (283 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פסח 2008 שרון צפון    (201 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרוט ארוח בשבטים ובמפעלי התנועה 01.08.06    (66 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרס    (10 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פרסומת לקרב מוחות    (251 KB)
פרסומת לתכנית הטלויזיה "קרב מוחות" עם מיכל ינאי.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פתיחת שנה 2012    (2,162 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פתיחת שנה 2012 - קובץ עזר    (8 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צבר    (404 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צופות ביחד למרחקים 2009    (34 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ צמי"ד חניכי בטיולי פסח    (53 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קובץ לחדשות    (118 KB)
קובץ

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קובץ מידע לקורסים התנועתיים    (59 KB)
קובץ מידע לקורסים התנועתיים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ קורסים סוכות 2008    (755 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רבין1    (91 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רבין2    (36 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רשימת יוד ואישור הורים לתג הצופיות 2008    (70 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיבוץ מסלולים - גרעין רעים 2015    (2,385 KB)
שיבוץ מסלולים - גרעין רעים 2015

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שש בחיפה    (174 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תבנית רביעית    (206 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תוכנית אסטרטגית 2008-9    (327 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונה    (25 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונה 1    (3 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונה 2    (106 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונה של יצחק רבין    (18 KB)
תמונה של רבין בשביל ידיעת חדשות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונת צמיד    (35 KB)
תמונה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונת צמיד    (279 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונת צמיד 2    (37 KB)
תמונה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונת צמיד 3    (36 KB)
תמונה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תמונת צמיד 4    (39 KB)
תמונה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תצ"א הזורע    (86 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תצ"א חרובית    (98 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תצ"א לביא    (74 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תצ"א עופר    (104 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תצ"א ציפורי    (122 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תקן עניבות בתנועה 1    (133 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תקן עניבות בתנועה 2    (151 KB)

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ